8 sep 2014

Drie vragen over no cure no pay

Bezoekers van onze website komen regelmatig met vragen over no cure no pay. Hieronder staan de drie belangrijkste vragen (met antwoorden) beschreven.

Waarom zou ik op basis van no cure no pay een advocaat inhuren?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst een stap terug naar de vraag, wat is het bezwaar tegen no cure no pay? In de maatschappij en op politiek niveau was de angst dat advocaten proberen een groot percentage van de schadevergoeding die voor de client bedoeld is binnen te halen (deze angst was mede gebaseerd op de claimcultuur die in Amerika was ontstaan). Verder was de angst, ondanks dat de zaak eigenlijk knip en klaar was (bijvoorbeeld, omdat schuld al was erkend), advocaten deze zaken toch binnenhaalden op basis van no cure no pay. Dit zou voor de cleint betekenen dat de advocaat een groot deel van de vergoeding ontving terwijl de advocaat feitelijk maar weinig werk had verricht. Deze bezwaren zijn in Nederland getackeld door de wet- en regelgeving. Nederlandse advocaten mogen namelijk maar een bepaald percentage vragen (maximaal 35% extra van hun normale honorarium). Daarbij mag een advocaat met een client geen no cure no pay contract afsluiten als de zaak al duidelijk is, bijvoorbeeld doordat schuld al erkend is. Om weer op de hoofdvraag terug te komen, wanneer moet je een advocaat op basis van no cure no pay inhuren? Kortgezegd, als de schuldvraag nog niet vaststaat en niet gemakkelijk is vast te stellen.

Mag no cure no pay alleen bij letselschade?

No cure no pay mag ook bij overlijdensschade. Deze schade moet echter wel ontstaan zijn ook door een schadeincident. Het geschil moet ook gaan om de schade. Zaken die uit een overlijden voortvloeien zoals erfrechtgeschillen vallen niet onder het huidige no cure no pay systeem die in Nederland geldt.

Is no cure no pay bij arbeidsrecht toegestaan?

No cure no pay voor advocaten mag sinds 1 januari 2014 en is een proef van vijf jaar. In eerste instantie is het alleen toegestaan bij letselschade en overlijdensschade. In de toekomst kan het heel goed zijn dat no cure no pay ook toegestaan is op andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht. Of dit gebeurt is met name afhankelijk hoe de proef verloopt. Sommige arbeidsrechtzaken zouden zich goed lenen voor no cure no pay. Bijvoorbeeld gevallen waarbij een schadevergoeding gevorderd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan een ontslag op staande voet. De advocaat zou dan kunnen afspreken dat bij winst van de zaak de advocaat een extra vergoeding krijgt en uiteraard, indien de zaak wordt verloren de advocaat niets ontvangt.