No Cure no pay huurrecht advocaat

Het Nederlands huurrecht omvat al het recht wat voor een huurder of verhuurder van toepassing kan zijn. In het huurrecht zijn onder andere regelingen over het opstellen en ontbinden van huurovereenkomsten, de incasso van vorderingen, huurprijswijziging en de ontruiming van panden te vinden.

Huurrecht conflicten

Meestal verlopen de zaken tussen een huurder en verhuurder goed maar soms ontstaat er een conflict. Zo kan het zijn dat er een grote huurachterstand is, de verhuurder schade lijdt door handelingen van de huurder of dat de verhuurder bepaalde afspraken niet nakomt. Dit zijn vervelende situaties omdat het vaak grote bedragen of ernstig achterstallig onderhoud betreft en zowel de huurder als verhuurder bepaalde rechten altijd behouden. Bijvoorbeeld, als uw huurder achterstallige betalingen heeft komt hij zijn contractuele verplichtingen niet na. De verhuurder zal op dat moment de overeenkomst willen beëindigen maar omdat iedereen op basis van de Grondwet recht heeft op een onderkomen is het niet zomaar mogelijk om iemand op straat te zetten.

Bemiddeling bij huurrecht

Op het moment dat de huurder en verhuurder er samen niet meer uit kunnen komen is het verstandig een huurrechtadvocaat in te schakelen. Met bemiddeling kunnen de partijen niet alleen tot een bevredigende oplossing komen maar het voorkomt ook dat de situatie verder escaleert. Dergelijke conflicten hebben namelijk betrekking op iemands ‘thuis’ waardoor de gemoederen hoog op kunnen lopen als er niet tijdig ingegrepen wordt. Met een no cure no pay huurrechtadvocaat maakt u als huurder of verhuurder een prijsafspraak op basis van het te behalen resultaat. Wanneer hij er vervolgens niet in slaagt de zaak voor u te bemiddelen of op te lossen bent u hem maar een klein bedrag of helemaal niets verschuldigd voor zijn diensten. Hierdoor is het voor elke huurder en verhuurder mogelijk om juridische hulp in te schakelen bij een conflict. No cure no pay bij huurrecht is op dit moment in beperkte mate toegestaan. Zo mag het, er mag echter niet een extra fee worden gevraagd als de huurrecht zaak wordt gevonden.

Wij zoeken een passende advocaat voor u!

Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies