6 mei 2015

Vergoeding letselschade jonge mannen en vrouwen gelijk

Het is voor verzekeraars niet toegestaan om de letselschadevergoedingen van jonge mannen anders te berekenen dan voor jonge vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat dit een geval van discriminatie zou zijn.

Onlangs was er een situatie waarin deze kwestie naar voren kwam. Een jonge vrouw die na een ongeluk blijvende hersenschade en een verlamming opliep werd benadeeld bij het opstellen van haar schadeberekening. Bij de schadeberekening ging de verzekeraar er van uit dat de vrouw kinderen zou krijgen en vervolgens vanaf haar 27e tot haar 37e niet zou werken. Volgens de berekening zou ze daarna parttime gaan werken en dus een lager schadebedrag ontvangen. Bij mannen wordt er bij de schadeberekening echter geen rekening gehouden met dit soort zaken.

Het college roept met die reden verzekeraars op mannen en vrouwen gelijk te behandelen en van dezelfde uitgaanspunten uit te gaan bij het berekenen van het schadebedrag. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat ze kinderen kunnen krijgen en minder zouden kunnen gaan werken. Het staat echter niet van tevoren vast hoe iemands latere leven er uit zal gaan zien. Het zou dan ook niet terecht zijn om jonge mannen en vrouwen anders te behandelen bij de schadeberekening. Ook valt dit onder het ‘onderscheid op grond van geslacht’, wat in Nederland verboden is.